vodácký areál Praha

Park vodních sportů Praha

Záměr výstavby Parku vodních sportů Praha přináší Trojské lokalitě koncepční řešení území před protipovodňovým valem, které je v současné době zanedbané a neplní svoji funkci.

Investiční záměr ,,Park vodním sportů Praha‘‘ spojuje právě probíhající krajinářské a urbanistické studie dotčené lokality v jeden celek, který je součástí oblasti rekreace obyvatelstva v kontextu s botanickou zahradou, ZOO, Trojským zámkem, Stromovkou, Holešovickým výstavištěm a doposud vybudovanou asfaltovou stezkou pro cyklisty a in-line bruslení. Návrh je součástí koncepčního řešení celkové revitalizace území, navazuje na krajinářské úpravy trojské říční nivy, řešené Krajinářskou studií Praha-Troja. Důvody záměru jsou především zklidnění a zároveň zatraktivnění lokality městské části Troja před protipovodňovým valem. Celé území se nám jeví jako vhodné pro provozování sportovních aktivit a pro rekreaci veřejnosti.

letecky

Všechny navrhované činnosti jsou zamýšleny tak, aby došlo k co největšímu rozvoji sportovně-rekreačních aktivit v Praze Troji a její kulturní revitalizaci s tím, aby většina nutných prací spojených s velkými sportovními akcemi zůstala jako trvalá hodnota k dalšímu dlouhodobému užívání pro sportovní i širokou pražskou a mimopražskou veřejnost.

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o sportovní a rekreační využití této lokality navrhujeme realizaci záměru ,,Park vodním sportů Praha‘‘ který obsahuje vybudování těchto objektů:

  •  novou slalomovou dráhu (areál) pro vodácký sport
  •  vybudování víceúčelové plochy pro outdoorové aktivity (lanové centrum, hřiště pro děti, venkovní  posilovna, uměla zařízení pro adrenalinové sporty)
  •  malé kulturní atrium – arena, letní kino
  •  otevřené hřiště pro míčové hry

V současné době je areál celoročně využíván pro trénink vrcholových a výkonnostních sportovců, pořádají se zde tréninkové kempy domácích i zahraničních týmu a pravidelně jsou pořádány mezinárodní i národní soutěže ve vodním slalomu, raftingu a rodeu na divoké vodě. Probíhá zde výuka studentů UK a dalších pražských VŠ, cvičení a soutěže integrovaných záchranných složek a také společenské akce.

Výhodami výstavby ,,Parku vodních sportů Praha‘‘ jsou především již částečně vybudovaná zázemí loděnice UK FTVS, jedná se o historicky vhodnou lokalitu s tradicí pořádání těch nejprestižnějších vodáckých akcí (Mistrovství světa, Světové poháry), hydraulický spád Trojského jezu zaručuje nízké provozní náklady, vznik sportovní a klidové zóny pro veřejnost, zkvalitnění tréninkového zázemí pro vodní slalom, rodeo, rafting, a složky IZS a pro pořádání mezinárodních soutěží. Provozní náklady budou pokryty z příjmu za provozování slalomové dráhy.

kreslene