vodácký areál Praha

Nová pravidla o ochraně osobních údajů

Součástí přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit od 25.5.2018 /nařízení EU o ochraně osobních údajů - GDPR/ je splnění informační povinnosti sportovního spolku (v našem případě Univerzitní sportovní klub Praha, z.s.) vůči všem členům a také zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovního spolku.

GDPR

Prosím seznamte se s informacemi ohledně zpracování vašich osobních údajů v rámci spolku a podpisem formuláře udělte váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Formuláře s podepsanými souhlasy budeme v našem sportovním spolku důsledně archivovat.

Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

Formulář si může každý sám vytisknout a podepsaný přinést svému trenérovi nebo přímo mně nebo bude umístěn na nástěnce. Za osoby mladší 18 let musí formulář podepsat jejich zákonný zástupce (rodič). Je to povinnost pro všechny členy, kteří se chtějí v našem spolku dále sdružovat! Termín splnění do 15.5.2018.

za oddíl vodního slalomu USK Praha
Jiří Rohan

Přílohy: