vodácký areál Praha

Změna opatření v souvislosti s Covid-19

Na základě Usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020 č. 395, příloha 2 zavádíme nový časový rozpis a pravidla využívání umělé slalomové dráhy v Praze-Troji s platností do odvolání. Užívání USD Troja je povoleno s omezením maximálního počtu 20 osob ve stejném čase/hodině. Časový rozpis je striktně platný pro všechny uživatele a každý je sám zodpovědný za jeho dodržování.

covid 19 red

Nový časový rozpis tréninku pro 8.4. a 9.4.
08:00 - 09:00     Armádní sportovní centrum DUKLA
09:00 - 11:00     VICTORIA – Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
11:00 - 12:00     VEŘEJNOST
12:00 - 13:00     Armádní sportovní centrum DUKLA
13:00 - 15:00     VICTORIA – Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
15:00 - 08:00     USD Troja je UZAVŘENA

Nový časový rozpis tréninku pro pátek 10.4.
08:00 - 09:00     Armádní sportovní centrum DUKLA
09:00 - 11:00     VICTORIA – Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
11:00 - 12:00     VEŘEJNOST
12:00 – úterý 14.4. 8:00  USD Troja je UZAVŘENA

ČASOVÝ ROZPIS VSTUPU NA UMĚLOU SLALOMOVOU DRÁHU TROJA
OD 14. 4. 2020
08:00 - 09:00 Dukla + VSC
09:00 - 10:00 VSC
10:00 - 11:00 VEŘEJNOST
11:00 - 12:00 VEŘEJNOST
12:00 - 13:00 Dukla
13:00 - 14:00 VSC
14:00 - 15:00 VSC

Užívání USD Troja je možné pouze s tréninkovými čísly a s podmínkou zapsání v evidenčním listu umístěném v přízemí loděnice/recepce.
Tréninková čísla prosím vracejte zpět do loděnice/recepce!!

Výňatek z USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 6. DUBNA 2020 č. 395, PŘÍLOHA č. 2. se zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Z výše uvedených důvodů nadále platí zákaz vstupu do Loděnice UK FTVS (objekt loděnice je nadále uzavřený).
Výjimku při dodržení všech aktuálně platných bezpečnostních a hygienických omezení mají pouze osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu k VICTORIA – Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT a Armádnímu sportovnímu centru – DUKLA.

Nadále žádáme všechny uživatele USD Troja, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření (odstupy 2 m) a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.                                                

Plné znění tohoto opatřeni: pdfopatreni_nouzovy_stav_3.pdf735.49 KB07/04/2020, 19:03