vodácký areál Praha

Rozšíření provozních hodin slalomové dráhy

Na základě rozvolňování opatření vlády, výkladového stanoviska České unie sportu ze dne 25. 4. 2020 a laskavosti vedení Povodí Vltavy, s.p., rozšiřujeme provozní hodiny umělé slalomové dráhy Troja (USD Troja) s platností od soboty 2. 5. 2020.

hodiny

Užívání USD Troja je povoleno s omezením maximálního počtu 25 osob ve stejném čase/hodině.
Časový rozpis naleznete zde: www.vodackyareal.cz/slalomova-draha/rozpis-treninku

Užívání USD Troja každý pracovní den v čase 17:00 - 18:00 hod. je možné pouze s podmínkou předchozího emailového objednání: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Výňatek z výkladového stanoviska, které pro Českou unii sportu ze dne 25. 4. 2020 v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454 zpracoval advokát JUDr. Daniel Viduna, LL.M. (celé znění naleznete: http://www.cuscz.cz/files/2688OGI.pdf).

Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 10 osob a pouze za současného splnění stanovených podmínek.

Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tedy platí následující podmínky:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Z výše uvedených důvodů nadále platí zákaz vstupu do Loděnice UK FTVS (objekt loděnice je nadále uzavřený). Výjimku při dodržení všech aktuálně platných bezpečnostních a hygienických omezení mají pouze osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu k VICTORIA – Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT a Armádnímu sportovnímu centru – DUKLA.

Nadále žádáme všechny uživatele USD Troja, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření (odstupy 2 m) a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

Za výbor oddílu vodního slalomu,
PhDr. Milan Bílý, Ph.D., předseda